ACTIEVE BEWAARPLAATS VAN ARTIKELEN,  INTERVIEWS EN COLUMNS.

ARTIKEL

Jonge statushouders in Amsterdam

Leestijd ongeveer 2 minuten

Startblok Riekerhaven bestaat uit een verzameling containerwoningen naast de A10 in Amsterdam Nieuw-West waar 565 jongeren onder 28 jaar sinds juli 2016 samenwonen. Ruwweg de helft van de bewoners bestaat uit Nederlanders en de andere helft uit statushouders, oftewel vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De jongeren, allen tussen 18 en 28 jaar, zorgen er samen voor dat de woningen en woonomgeving schoon, heel, veilig en gezellig blijven. Het project is relatief goedkoop doordat bestaande studentenunits zijn hergebruikt. De huur bedraagt 510, – euro per maand, de meeste bewoners ontvangen huursubsidie. Het samenwoonproject, ontwikkeld door woningcorporatie De Key, moet de integratie van statushouders bevorderen. Er zijn allerlei initiatieven ontplooid, zoals een taaluitwisselingsprogramma en sportactiviteiten.

Eén van de bewoners is Ibrahim Abdel Fatah, hij is 26 jaar. Ibrahim is geboren in Damascus in Syrië, zijn ouders leefden daar als Palestijnse vluchtelingen sinds de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948.
Abdel Fatah spreekt goed Nederlands. Hij studeert rechten aan de VU en heeft een studielening. Sinds drie jaar woont hij in Startblok Riekerhaven, daarvoor tijdelijk bij zijn broer tot dat de vrouw van zijn broer naar Nederland kwam in het kader van gezinshereniging. Daarvoor zat Ibrahim negen maanden in een AZC.

Foto: Paul te Stroete

Abdel Fatah heeft sinds 2017 een bijbaan als projectmaker bij woningbouwvereniging De Key. Hij is voor het hele Startblok aanspreekpunt voor bewoners. Zijn werk bestaat uit sociaal beheer, het bewaken van de veiligheid en het aansturen van de gangmakers. “Ik ga erop af als er problemen zijn. Als iemand niet wil schoonmaken, bij geluidsoverlast of als de communicatie slecht verloopt. Meestal komen we er wel uit.” Hij vindt het soms stressvol omdat hij de verhalen en problemen van de bewoners mee naar huis neemt, naar de plek waar deze mensen ook zelf wonen.
Het beheerteam bestaat uit 11 bewoners met één projectcoördinator. Ze werken samen met GGD, de gemeente, Vluchtelingen Werk Nederland en de politie.

De politie kreeg in mei melding van meerdere schoten gelost met een luchtbuks, maar trof in eerste instantie niks aan. Na een rondgang door wijkagenten werden er toch bij twee woningen kogelgaten ontdekt. Niemand deed aangifte en de politie vond geen aanleiding om verder onderzoek te doen. Abel Fatah maakt zich zorgen over de negatieve publiciteit die dit bericht veroorzaakte in De Telegraaf, Het Parool, AT5 en NU.nl. Een klein incident in een wooncomplex met 565 jongeren krijgt veel aandacht in de landelijke pers terwijl er in verhouding heel weinig negatieve dingen gebeuren. Ibrahim hoopt dat dergelijke berichten statushouders niet te veel in een kwaad daglicht zet.

De bewoners hebben een 5-jaar contract. Abdel Fatah maakt zich daar ongerust over. Hij denkt dat er in Amsterdam geen kans is om woonruimte te vinden. “Voor mij is het een stuk lastiger om iets te vinden als statushouder”, vertelt hij. Wanneer het huurcontract over twee jaar afloopt dan weet nog niemand wat er gaat gebeuren. Hopelijk vindt de gemeente een oplossing voor de jongeren van Startblok Riekerhaven.

Evelien Polter

GEPUBLICEERD IN TIJD & TAAK, TIJDSCHRIFT VAN DE BANNING VERENIGING