ACTIEVE BEWAARPLAATS VAN ARTIKELEN,  INTERVIEWS EN COLUMNS.

Artikel

Gelijke kansen in Wormerveer

Leestijd ongeveer 2 minuten

Foto: Paul te Stroete

“Meer geld naar scholen met kinderen die leven in armoede”

Burgemeester Jan Hamming (PvdA) las in het kader van het Nationale Voorleesontbijt voor aan groep 7 van basisschool De Pionier in Wormerveer. De kinderen zaten aan lange tafels, waar ze een lekker ontbijt voor zichzelf konden maken terwijl de burgemeester voorlas. Daarna ging hij in gesprek met kinderen, leerkrachten en ouders over de omstandigheden waarin de kinderen opgroeien. Josien Polter, de directeur van de school, vertelde dat geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling van een aantal kinderen.

Armoede leidt vaak tot spanningen en stress in het gezin. Als ouders in de overleefstand staan, met banen waarmee ze het hoofd amper boven water kunnen houden, ontbreekt vaak tijd en aandacht voor wat helpt om hun kinderen te doen groeien. Dan is concentreren op school lastiger. De Pionier staat in een buurt van Zaanstad waar het gemiddelde inkomen rond de 23.000 euro ligt. Andere buurten zijn veel rijker. Aan de school zelf is dat ook te zien. De ramen hebben enkel glas en het schoolplein loopt na een regenbui onder water. Gescheiden wonen betekent ook gescheiden naar school gaan. Burgemeester Hamming vroeg hoe hij de school kan ondersteunen. De wens van de school is dat de gemeente als eerste wat aan het plein gaat doen, want naast de wateroverlast en de losliggende tegels wordt het na schooltijd als hangplek gebruikt. Dat geeft veel rotzooi.

Foto: Paul te Stroete

De school doet een beroep op het Jeugdeducatiefonds, waarvan Hans Spekman voorzitter is. Dit fonds is er voor basisscholen waar geldgebrek een belemmering is voor de ontwikkeling van kinderen. Op de Pionier wordt het geld gebruikt om extra boeken voor de schoolbibliotheek te kopen. En met hulp van het fonds krijgen alle kinderen van de school een uur per week judoles, waar ze naast het lekker bewegen ook leren om met respect en zelfbeheersing om te gaan met andere kinderen. Toen een van de kinderen uit groep 8 niet mee kon op kamp omdat hij geen fiets had, werd er een fiets gekocht. Eveneens kwam er geld voor laptops tijdens de coronapandemie.

De aanvragen om in aanmerking te komen voor het fonds lopen altijd via school. Of het nu gaat om de judolessen voor alle kinderen of de fiets voor één van hen. Bij de aanvraag voor andere financiële ondersteuning moeten ouders zelf bij de gemeente geld aanvragen. De gemeente verwacht dat zij dan alles laten zien: loonstroken, bankafschriften, uitkeringsgegevens. Dat willen veel ouders niet. Uit schaamte. Of omdat ze de bureaucratie wantrouwen.

Foto: Paul te Stroete

Scholen met gedreven leerkrachten en onderwijsondersteuners, zoals basisschool De Pionier, zien de potentie van de kinderen. Bij sommige kinderen moet je er eerst veel in stoppen, omdat ze van huis uit minder meekrijgen. Daarom moet er blijvend meer geld naar scholen met kinderen die leven in armoede. De leus: ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ staat in het regeerakkoord. Juist voor de kinderen van De Pionier kan dat niet wachten.

GEPUBLICEERD IN TIJD & TAAK, TIJDSCHRIFT VAN DE BANNING VERENIGING