ACTIEVE BEWAARPLAATS VAN ARTIKELEN,  INTERVIEWS EN COLUMNS.

VERSLAG

Erfpacht: Is niets doen een optie?

Leestijd ongeveer 2 minuten

Erfpachtbijeenkomst
foto: Frank Schoevaart

 

Voor huiseigenaren van Park de Meer organiseerde Sharona Ceha van de politieke partij Meerbelangen een informatieavond over de nieuwe Erfpachtregels. Het motto van de avond was: Niets doen is geen optie. Lex Drooge, oud-CDA-gemeenteraadslid, verzorgde de presentatie. De erfpacht voor de huizen in Park de Meer is door de huidige eigenaren van de woningen tot 2049 afgekocht.

De avond wordt goed bezocht, zo’n vijftig bewoners zijn aanwezig. Er zit een man die de hele avond de gemeentebestuurders en ambtenaren beticht van zakkenvullen. Ook presentator oud-CDA-gemeenteraadslid Lex Drooge heeft veel kritiek op het College van Wethouders. In zijn optiek besteedt de gemeente de financiële middelen niet goed: ‘de gemeente Amsterdam is de rijkste gemeente van Nederland en het geld van de erfpacht is daarom overbodig’. De aanwezigen brengen daar tegenin dat de gemeente bijvoorbeeld geld nodig heeft voor het herstel van de grachtenkades. Drooge: ‘er komt genoeg geld uit Den Haag’. Er ontstaat tijdens de avond een sfeer waarin de gemeente de boeman is. Bovendien wordt een urgentie rond het nieuwe erfpachtstelsel gesuggereerd, die pas over dertig jaar voor Park de Meer realiteit wordt.

 

Overhoop halen

120.000 Amsterdammers met een koophuis dat op grond van de gemeente staat, hebben te maken met erfpacht: die pacht is een vergoeding voor het gebruik van de grond. De gemeente heeft dit stelsel om grondspeculatie tegen te gaan en de waardestijging van de grond aan de gemeenschap ten goede te laten komen. Het besluit om het erfpachtstelsel na meer dan honderd jaar overhoop te halen, is in 2017 genomen door het vorige College van VVD, D66 en SP. Toenmalig VVD-wethouder Eric van der Burg pleitte voor het verkopen van de grond aan de huiseigenaren. Alleen de VVD en het CDA, een minderheid in de raad, omarmden deze stelselwijziging. Het huidige College voert het nieuwe stelsel uit, dat hoort bij behoorlijk bestuur, maar drie van de vier coalitiepartijen zijn helemaal geen voorstander.

Weinig effect

De erfpacht kan vanaf 1 januari 2020 eeuwigdurend afgekocht worden. Om huizenbezitters over te halen om gebruik te maken van deze regeling, gelden bij een aanvraag vóór het nieuwe jaar gunstiger voorwaarden; de hoogte van de canon wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning uit 2014 of 2015, naar de populariteit van de buurt, plus een extra kortingspercentage van 35 procent. Wie zijn canon voor altijd vastzet betaalt nu alleen de kosten van de notaris. De andere optie is erfpacht afkopen, dan ben je daar voor altijd vanaf.

In Park de Meer loopt de huidige termijn van de afgekochte erfpacht over dertig jaar af. Dan woont de huidige erfpachter waarschijnlijk niet meer in zijn huis. De vraag is of huizenbezitters de euro’s, die ze kwijt zijn aan de afkoop van erfpacht, terugzien in een hogere bedrag bij verkoop. Op dit moment heeft erfpacht nog weinig effect op de prijs van een huis. Twee vergelijkbare woningen, waarvan één op eigen grond en de ander met erfpacht, verschillen nauwelijks in prijs. Mensen zijn allang blij dat ze een huis kunnen kopen in Amsterdam en kijken daardoor nauwelijks naar erfpacht. Het zal vast een rol spelen in de toekomst, maar de vraag is hoe groot die rol is. Banken maken in hun hypotheekverstrekking de komende tien jaar geen verschil in woningen met of zonder afgekochte erfpacht.

De presentator van de avond, Lex Drooge, adviseert om de canon vast te zetten voor 1 januari. Hij vindt niets doen in 2019 geen optie. De keuze is aan de huiseigenaar.

GEPUBLICEERD IN DWARS