ACTIEVE BEWAARPLAATS VAN ARTIKELEN,  INTERVIEWS EN COLUMNS.

ARTIKEL

De VoorleesExpress: Kansen om boeken te lezen

Leestijd ongeveer 2 minuten

De VoorleesExpress is een organisatie die kinderen tussen de 2 en 8 jaar met een taalachterstand verbindt aan vrijwilligers die één keer per week komen voorlezen. Bij kinderen is het positieve effect van taalondersteuning groot en het is dankbaar werk. Iedereen boven de 18 jaar die houdt van taal kan zich aanmelden. “Je kan echt het verschil maken!” Tijdens haar bezoek aan de VoorleesExpress zei koningin Maxima hierover: “Ik vind het fantastisch dat de VoorleesExpress kinderen meer kansen biedt om boeken te lezen en de weg te vinden naar de bibliotheek”.

foto: Keerthy Balan

Goed kunnen lezen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Amsterdam groeien veel kinderen op in een taalarme omgeving, met een taalachterstand tot gevolg. Bij maar liefst één op de vijf Amsterdamse kinderen is dit het geval. Kinderen die hun schoolcarrière met een achterstand in de Nederlandse taal beginnen, lopen deze daarna niet of nauwelijks meer in. Problematisch, want om goed mee te kunnen doen in de samenleving en later op de arbeidsmarkt, is de beheersing van het Nederlands cruciaal.

Jaarlijks worden in Amsterdam 750 gezinnen gekoppeld aan voorleesvrijwilligers. Hiermee is het een van de grootste vrijwilligersprogramma’s van de stad. De VoorleesExpress bestaat sinds 2008. Ze begonnen met 10 gezinnen per jaar. Professionals, zoals leerkrachten van de basisschool, logopedisten en ouder- en kind begeleiders melden de gezinnen aan. Gemiddeld zijn dat 15 kinderen per week. Meedoen is voor het gezin gratis.

foto: Keerthy Balan

Wat betekent laaggeletterdheid eigenlijk? Dan ben je niet taalvaardig genoeg om je goed te redden in de samenleving. Maar zijn de ouders van Ameya uit India laaggeletterd? Nee integendeel, beheersing van het Nederlands is hier het probleem. Daaraan mankeert het soms bij ‘nieuwe Nederlanders’. Daar moet iets aan gedaan worden en het is goed dat de VoorleesExpress daaraan werkt.

Er zijn veel kinderen die het Nederlands niet goed beheersen en als volwassene kunnen zij daardoor onvoldoende meekomen in de maatschappij. Als gevolg van die slechte taalbeheersing kunnen zij als ze ouder zijn onder andere de post die zij later ontvangen als huurder, als inwoner van de gemeente, als belastingplichtige, als verkeersovertreder en als zorgverzekerde, niet goed lezen.

De VoorleesExpress draagt bij aan gelijke kansen en stimuleert de taal, – en leesontwikkeling van kinderen uit gezinnen met achterstanden. De organisatie startte vanuit de wijk Kanaleneiland in Utrecht en is uitgegroeid tot een landelijk netwerk. Een netwerk waarbij meer dan honderd  organisaties (bibliotheken en welzijnsorganisaties) zich hebben aangesloten. Onder de vlag van de VoorleesExpress begeleiden zij vrijwilligers en gezinnen en zetten zij zich lokaal in voor leesplezier, een stimulerende thuisomgeving voor alle kinderen, meertaligheid en educatief partnerschap met ouders. Het VoorleesExpress netwerk onderzoekt en investeert in nieuwe ontwikkelingen.

Om zoveel mogelijk gezinnen van een voorlezer te voorzien is de VoorleesExpress Amsterdam altijd op zoek naar nieuwe voorleesvrijwilligers. Op hun website Voorleesexpress.nl/amsterdam kun je je aanmelden. Het is leuk en waardevol werk!

GEPUBLICEERD IN DWARS