ACTIEVE BEWAARPLAATS VAN ARTIKELEN,  INTERVIEWS EN COLUMNS.

Column

confronteren met de Holocaust?

Leestijd ongeveer 2 minuten

Scholieren moeten geconfronteerd worden met de Holocaust, zeker de groep jongeren met een niet-Westerse achtergrond, schrijft David Simon in het tijdschrift van de FNV onderwijsbond. Onlangs werd ik geïnterviewd door een journalist van de Volkskrant over burgerschapsonderwijs in het mbo. Twee uur lang bleef hij vragen naar problemen bij het bespreken van de Holocaust in mbo-klassen met jongeren met een migratieachtergrond. Zowel David Simon als deze Volkskrant-journalist veronderstellen dat het gesprek over de Holocaust niet plaats kan vinden. Bij mij op school is er wel aandacht voor tijdens bezoeken aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Deze synagoge ontvangt sinds vijf jaar één à twee keer per week een klas van onze school om nader tot elkaar te komen. En de Holocaust? Dat onderwerp komt zijdelings aan de orde.

Het is vanzelfsprekendheid dat op school de samenleving onderzocht wordt. Dat docenten en leerlingen reageren op gebeurtenissen waar zij getuige van zijn. De tragedie in Syrië is van een andere orde en omvang dan de Holocaust, maar dat is geen reden om over Syrië je schouders op te halen. De Serviërs gingen begin jaren negentig niet buiten hun eigen land op moslimjacht, dat is het verschil met de Holocaust, maar ze gingen in gebieden die zij controleerden wel systematisch te werk en dat is de overeenkomst.

Eén van de gevoeligste onderwerpen, in klassen met jongeren met een migratieachtergrond, is het Palestijns-Israëlische conflict. Vooral als zij beelden zien op de Arabische televisie van Israëlische gruweldaden, beelden die hetAchtuurjournaal niet halen, voelen ze zich machteloos. Het is lastig om daar op school goed over te praten doordat docenten en leerlingen over verschillende informatiebronnen beschikken en het Palestijns-Israëlische conflict een moeilijk te duiden onderwerp is.

Uiteindelijk zal de Holocaust ten prooi vallen aan vergeetachtigheid en onverschilligheid. Zolang er nog mensen leven die familie hebben die zijn omgekomen zullen er mensen zijn die in verbinding staan tot de genocide op het Joodse volk. Zo lang zal de Holocaust in onze herinnering blijven bestaan. Het is goed om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken. Er zijn gebeurtenissen waar jongeren met een migratie achtergrond nauw bij betrokken zijn. Die gebeurtenissen moeten we niet minachten of afwijzen als minder relevant, maar je moet wel terughoudend zijn met het confronteren met de Holocaust.

GEPUBLICEERD IN TIJD & TAAK, TIJDSCHRIFT VAN DE BANNING VERENIGING